Christina Neergaard Pedersen

Læge, frivillig, bestyrelsesmedlem og næstforkvinde

Christina Neergaard Pedersen er bestyrelsesmedlem og næstforkvinde hos Børnenes bureau og bidrager med hendes store fagpolitiske erfaring indenfor børne-, social- og sundhedsområdet. 

Christina er læge udannet fra Københavns universitet. Hun har arbejdet på børneafdelinger fast siden 2016 og bliver speciallæge i pædiatri i 2022. Udover sin bestyrelsespost i Børnenes bureau er Christina formand for DRG-udvalget (Diagnose Relateret Gruppering) i Dansk pædiatrisk selskab, sidder i bestyrelsen i Yngre Læger og i et af Lægeforeningens udvalg. Christina er bl.a. fortaler for forebyggelse i forhold til økonomi på det almene børne- og ungeområde, således at det bliver muligt at forbedre rammerne for børns vilkår, hvorved mentale helbredsproblemer forebygges. Christina mener, at man fra sundhedssektorens side bør gå ind i denne debat på lige fod med alkohol og rygning. Christina har tidligere stiftet og arbejdet frivilligt hos en  integrationsforening.

Artikler af mig