Christina Neergaard Pedersen

Læge, frivillig, bestyrelsesmedlem og næstforkvinde

Christina Neergaard Pedersen er bestyrelsesmedlem og næstforkvinde hos Børnenes bureau og bidrager med hendes store fagpolitiske erfaring indenfor børne-, social- og sundhedsområdet. 

Christina er læge udannet fra Københavns universitet. Hun har arbejdet på børneafdelinger fast siden 2016 og bliver speciallæge i pædiatri i 2022. Udover sin bestyrelsespost i Børnenes bureau er Christina formand for DRG-udvalget (Diagnose Relateret Gruppering) i Dansk pædiatrisk selskab, sidder i bestyrelsen i Yngre Læger og i et af Lægeforeningens udvalg. Christina er bl.a. fortaler for forebyggelse i forhold til økonomi på det almene børne- og ungeområde, således at det bliver muligt at forbedre rammerne for børns vilkår, hvorved mentale helbredsproblemer forebygges. Christina mener, at man fra sundhedssektorens side bør gå ind i denne debat på lige fod med alkohol og rygning. Christina har tidligere stiftet og arbejdet frivilligt hos en  integrationsforening.

Artikler af mig

No items found.

Blogindlæg af mig
No items found.