Børnenes bureaus underskriftsindsamling til Danmarks børneorganisationer

Børnenes bureaus underskriftsindsamling til Danmarks børneorganisationer

Den 21. februar 2020 afleverede vi knap 2500 underskrifter fra bl.a. forældre, som appellerede til, at danske børneorganisationer tog på Christiansborg og lobbyerede for en ordentlig lovgivning om minimumsnormering. Læs mere nedenfor.
Bud overleverer brev og underskrifter hos børneorganisationerne

I starten af 2020 kort inden coronaen indtraf, var forhandlingerne om minimumsnormering i gang på Christiansborg.

De nordiske lande, især Danmark, er blandt de lande i verden, hvor flest små børn tilbringer længst tid i daginstitutioner.

Da Norge indførte minimumsnormering tilbage i 2018, var de etablerede børneorganisationer som Redd Barna, UNICEF og den norske ombudsmandsinstitution på banen.

De norske organisationer henviste til bl.a. børnekonventionen for at presse den norske regering til at indføre en ordentlig lovgivning. I dag er der desværre så mange mangler ved den norske lovgivning, at det ville være forkert at kalde børneorganisationernes bedrifter for en succes. Dog vidner de norske børneorganisationers indsats om, at i Norge er vilkårene for det almene barn i dagtilbud genstand for børneorganisationers interessevaretagelse via konkret handling såsom lovgivningsmæssig aktivisme.

Det ville være betryggende at se tilsvarende lovgivningsmæssig aktivisme herhjemme. Men det almene område for 0-5-årige børn i dagtilbud har en ringe rettighedsplatform i Danmark.

Dette på trods af at børn i danske vuggestuer og børnehaver er helt små børn, hvis afhængighed og stemmeløshed gør dem meget sårbare og forsvarsløse overfor svigt. Og på trods af, at forældre, pædagoger, psykologer, dokumentarer og trivselsundersøgelser i evigheder, gentagende og meget offentligt har gjort opmærksom på, at forholdene i de danske dagtilbud ofte er så slemme, at børnene vurderes i risiko for at få depressioner, angst og andre diagnoser.

Vi ønskede nogen med politisk magt til at tage bladet fra munden og påpege sammenhængen mellem manglen på voksenkontakt og børns mistrivsel. Vores underskriftsindsamling af februar 2020 var et forsøg på at råbe de danske børneaktører op, så de med deres indflydelse og kompetencer kunne skubbe til forhandlingerne om minimumsnormering ligesom i Norge.

Godt hjulpet på vej af nogle af kræfterne bag #Hvorerderenvoksen opnåede vi på bare få dage knap 2500 underskrifter, som vi sammen med brevet printede og sendte med kurrer til børneorganisationerne Red Barnet, Unicef, Børns Vilkår, Børnerådet, Ombudsmandens Børnekontor og Institut for Menneskerettigheder.

Det seneste år har vi bl.a. brugt på at følge op på underskriftsindsamlingen ved at gå til børneaktørerne.

Vi er i positiv løbende dialog med Red Barnet om bl.a. den kommende lovgivning og andet af vores arbejde. Majoriteten af aktørerne har dog forholdt sig tavse eller ser en konkret lovgivng vedrørende behovet for voksenkontakt til små børn som et politisk spørgsmål, de ikke blander sig i. Vi har gentagende spurgt ind til, hvordan de sondrer mellem et politisk spørgsmål og et rettighedsspørgsmål. Ingen har ønsket at svare os herpå.

Læs vores brev inkl. nogle af de rørende citater fra underskriverne nedenfor. Af GDPR-årsager har vi ikke uploaded underskrifterne.

I kølvandet på underskriftsindsamlingen stiftede vi Børnenes bureau. Vores første indsats som forening var at rapportere den danske stats svigt af børn i dagtilbud til FN og at søge aktindsigt hos ministerier og KL.