Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Børnenes Bureau Danmark (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med leveringen af vores services, håndtering af jobansøgninger, vores markedsføring samt brugen af vores hjemmeside, mv.

1. Dataansvarlig

Børnenes Bureau Danmark er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

CVR-nummer: 21 70 74 14
Buddingevej 308
2860 Søborg

Telefonnummer: 33 28 70 00

E-mailadresse: jfm@boernenesbureau.dk

2. Job og repræsentantskabet

Hvis du søger et job hos os, enten som fastansat eller frivillig, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet til os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (aftalen med dig) og artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Hvis vi ansætter dig som medarbejder hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på 5 år efter din fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

Hvis du antages som frivillig hos os, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger allerede senest tre måneder efter din fratræden.

Hvis du optages i vores bestyrelse, behandler vi en række oplysninger om dig blandt andet dit navn og stillingsbetegnelse med henblik på, at vi kan offentliggøre bestyrelsens medlemmer på vores hjemmeside samt varetage sekretariatsfunktionen for bestyrelsen. Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Vi sletter dine personoplysninger fem år efter, at du er fratrådt som medlem af bestyrelsen.

3. Donationer, testationer og medlemskaber

Når du som en del af dit medlemskab yder os et løbende bidrag, giver os en donation eller testere en del af din arv til os, behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, størrelsen på dit bidrag, fødselsdato samt personnummer med henblik på, at vi kan foretage indberetning af dit bidrag til SKAT.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (vores retlige forpligtelse til at foretage indberetning til SKAT samt vores vedtægtsmæssige pligt til at føre regnskab).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem hos os og i et år herefter, henholdsvis i fem år fra du har givet os din sidste donation eller testeret en del af din arv til os med henblik på, at vi kan dokumentere modtagne bidrag samt nå at foretage den lovpligtige indberetning af dem til SKAT.

4. Fonde og puljer

Når søger midler hos fonde og behandler i den forbindelse personoplysninger om fondenes bestyrelsesmedlemmer, herunder navn samt politiske overbevisning med henblik på, at vi kan målrette vores ansøgninger bedst muligt.

Vores grundlag til at behandle personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e (oplysningerne er tydeligt offentliggjort af den registrerede selv) samt artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at kunne søge støtte hos diverse fonde.)

Vi opbevarer personoplysningerne i to år, hvorefter de slettes med henblik på, at vi kan dokumentere indkomne og udgåede midler samt historikken bag.

5. Politik og presse

Vores afdeling for politik og presse behandler dit navn, kontaktoplysninger og eventuelt dit beskæftigelsesområde samt politiske standpunkt med henblik på, at vi kan foretage presseovervågning- og kontakt, mv.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at koordinere vores politiske indsats og sikre en strategisk politisk kommunikation). Vi sletter personoplysningerne efter fem år.

6. Markedsføring

Du modtager vores nyhedsbreve, enten fordi du er medlem, eller fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. I den forbindelse behandler vi dit navn og e-mailadresse med det formål, at vi kan sende dig nyhedsbrevene.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at markedsføre foreningen). Vi gemmer dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter.

Når du deltager i et arrangement, kan vi tage billeder og videoer af dig til brug for markedsføringsformål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (dit samtykke). Bemærk, at du altid kan trække dit samtykke til, at vi må bruge dine billeder tilbage ved at kontakte jfm@boernenesbureau.dk. Vi sletter billederne og videooptagelserne efter tre år.

Vi anvender også sociale medier til vores markedsføring, og i den forbindelse kan vi bruge billeder og videooptagelser af dig til kampagner, reklamer, mv. Vi kan også anvende din e-mailadresse til at målrette annoncer til dig på Facebook. Endelig deler vi dine personoplysninger i forbindelse med, at vi fortæller din historie, eksempelvis om dit arbejde med minimumsnormering i børnehøjde, på Facebook, Instagram, mv.

Vores retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (vores aftale med dig) samt artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at foretage markedsføringstiltag for at drage opmærksom til foreningen). Vi sletter billederne og videooptagelserne efter tre år.

7. Vores hjemmeside

Vi behandler endelig dine personoplysninger såsom din IP-adresse, når du besøger vores hjemmeside med det formål at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside. Det gør vi blandt andet ved at anvende forskellige plugins til sociale medier, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemmeside på Facebook, Instagram, Twitter, mv. For de behandlinger er vi fælles dataansvarlig med udbyderen af det pågældende sociale medie.

Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (vores legitime interesse i at udarbejde statistik over besøg af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere hjemmesiden).

8. Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan vi videregive oplysningerne til offentlige myndigheder, såsom politiet og SKAT, brugere af sociale medier og vores hjemmeside, mv.

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande udenfor EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 47, stk. 2, litra c.

Oplysninger vi modtager om dig opbevares sikkert og fortroligt. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via jfm@boernenesbureau.dk.

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og endelig kan du i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format