Velkommen

Børn har ret til ordentlige rammer i deres hverdag. Børn har ret til at blive hørt.
Vær med til at give børnene en stemme!
Hurtige links
No items found.
Børnenes Bureau Hand
Børnenes bureau er en uafhængig NGO stiftet i kølvandet på den nationale forældrebevægelse, som siden 2019 har protesteret over børns vilkår på bl.a. dagtilbudsområdet.

Børnenes bureau er sat i verden for at kigge gennem børns øjne og give dem en reel stemme i politik, så børn i Danmark kan kræve deres ret til en værdig hverdag.


Vores forening har indgående kendskab til lobby- og lovgivningsarbejde og stor fagpolitisk ekspertise på børne-, social- og sundhedsområdet. Trivsel i den tidlige barndom er fundamental for børns sunde udvikling, og vi mener, at børn er selvstændige rettighedshavere i samfundet med krav på ordentlige forhold i dagligdagen.

Børn skal ikke have en diagnose, for at deres trivel tages alvorligt! Derfor er det nødvendigt at sikre økonomiske ressourcer til det almene børneområde og konkret rettighedsbaseret lovgivning, så rammerne forbedres og mentale helbredsproblemer forebygges.

I Børnenes bureau laver vi rettighedsbaseret arbejde via lovprocesuel aktivisme. Det gør vi ved at holde øje med, om politikernes aftaler og lovforslag matcher det, der loves børnene.

Vi stiller regeringen og Folketinget til ansvar bl.a. ved at afkræve forklaring på konkrete eksempler på mangelfuld lovgivning, skriver høringssvar og deltager i forskellige fora, hvor vi giver det almene småbørnsområde en stemme.


Vi henviser til dokumenteret lægevidenskab, børnenes oplevelser i praksis og uoverensstemmelser med børnekonventionen. Vi overvåger økonomiaftalerne og finanslovene, søger aktindsigt, når noget mangler belysning, og vi rapporterer til FN om den danske stats nedskæringer og mangelfulde sikring af børns trivsel på almene småbørnsområde.

Vores overordnede mål er, at børns livskvalitet som helhed er et succesparameter i sig selv ved vurderingen af politiske tiltag, og at børnekonventionens princip om barnets bedste altid har forrang, når der laves politik på Christiansborg og i kommunerne.

Her på vores side kan du læse mere om sagen, og du kan også selv blive medlem og en del af foreningens arbejde.

Børnenes bureau er uafhængig af partipolitiske og organisatoriske særinteresser og uafhængig af religiøs overbevisning.  
Læs vores FN-rapport om børn i dagtilbud og deres rettigheder

Rapporten er udarbejdet af Børnenes bureau, med vores jurist som pennefører, og er støttet af organisationerne Den Kritiske Pædagogiske Højskole, Familiepolitisk Netværk, HvorErDerEnVoksen, FOLA – Forældrenes Landsorganisation, og Bedre Børneliv Lyngby-Taarbæk.

En stor tak til alle, der har støttet og hjulpet undervejs!

Tilmeld dig gratis vores nyhedsbrev nederst på siden, og hør mere om små børns rettigheder og Børnenes bureau spændende projekter.

Joint Submission to eh UN
Læs vores brev til Folketinget
Læse vores brev til Folketing
Alle artikler

Læs om vores arbejde

Nyheder
No items found.
se alt
FAQs
Har Danmark ikke indført Børnekonventionen og sikret børnenes rettigheder?

Nej, Danmark har kun ratificeret Børnekonventionen ikke inkorporeretden i dansk lovgivning. Det vil sige den ikke har samme status som andre love –og derfor ikke kan få forrang. At tage børnenes tav over eks. Budgetloven.  

Er normeringer virkelig et problem for børnene?

Ja det er derfor vi taler om minimumsnormeringer ikke kun normering. Dokumentar, hundredvis af personlige anekdoter. Mangler på timer og overvågning, i Norge dødsfald og vi skal også tænke ind sikkerheden. 1:3 og 1:6– Altså har de fleste en forventning til at hvis man siger der er tre 1 årige per voksen så er det sådan – men historien siger noget andet.

Er normeringstallet opgjort forkert af Dansk Statistik?

Nej, ikke hvis det tal man leder efter, ikke har noget medvarme hænder til børnene at gøre. Men hvis man derimod leder efter et retvisendetal for normeringstallene, så kan Dansk Statistik ikke bruges til noget, da deindeholder sygdom, administration og mange andre timer der ikke vedrører børnene.Det har direktør xx yy fra dansk statistik selv udtalt den YY/yy-xx

Er der ikke lige allokeret 500 millioner ekstra til normeringer fra regeringen?

Jo, og det var da en god start og vi var glade – indtil vihørte om Billundsfinten. For realiteten var at flere kommuner fjernede pengefra området, samtidig med at de øremærkede blev tilført området. I nogen kommunerblev det endda til et regnestykke er ikke var i børnenes favør. Og hvis vi skalvære helt ærlige så er det 2 milliarder der skal til for at ramme et minimum!

se alt

Tag kontakt til Børnenes bureau

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller bidrag.