Velkommen

Børn har ret til ordentlige rammer i deres hverdag. Børn har ret til at blive hørt.
Vær med til at give børnene en stemme!
Børnenes bureau t-shirt

Vær med!

Blive medlem i dag og vær med til at sikre små børns rettigheder i Danmark.
Vær med
Børnenes Bureau Hand
Børnenes bureau er en uafhængig NGO stiftet i kølvandet på den nationale forældrebevægelse, som siden 2019 har protesteret over børns vilkår på bl.a. dagtilbudsområdet.

Børnenes bureau er sat i verden for at kigge gennem børns øjne og give dem en reel stemme i politik, så børn i Danmark kan kræve deres ret til en ordentlig hverdag.


I Børnenes bureau har vi indgående kendskab til lobby- og lovgivningsarbejde og stor fagpolitisk ekspertise på børne-, social- og sundhedsområdet.

Vores forening laver lovprocesuel aktivisme. Det gør vi ved at overvåge den politik, der bliver ført på det almene børneområde og ved at blande os. Vi giver også andre børne-initiativtagere input til, hvordan de fx afgiver høringssvar, søger aktindsigt mv. Generalt tager vores arbejde afsæt i rettighedsbaseret jura og lægefaglig evidens.

Børnenes bureau sørger for, at børnenes stemme er repræsenteret ved politiske beslutninger, og vi går kritisk, direkte og konkret til politikerne, når de ignorerer børneområdet eller laver skadelig symbolpolitik - og vi stiller dem til ansvar. Vi varetager børnenes interesser på Christiansborg, så børneområdet kan få det generelle løft og opmærksomhed, det så akut trænger til.

Vores overordnede mål er, at børns livskvalitet ses som en succes i sig selv, og at barnets tarv altid tæller mest, når der laves politik på Christiansborg og i kommunerne.

Her på vores side kan du læse mere om sagen, og du kan også selv blive medlem og en del af foreningens arbejde.

Børnenes bureau er uafhængig af partipolitiske og organisatoriske særinteresser og uafhængig af religiøs overbevisning.  
Vores høringssvar om minimumsnormeringer

Vi har den 24. september 2021 afsendt Børnenes bureaus høringssvar til lovforslaget om minimumsnormering.

Der er tale om en ny lov, som fejler på stort set alle punkter. Her til højre kan du downloade hele vores kritiske høringssvar og også vores 10 anbefalinger til, hvordan børnene sikres en vandtæt lovgivning med nok voksenkontakt.

Vores høringssvar om minimumsnormeringer
Læs vores brev til Folketinget
Læse vores brev til Folketing
Alle artikler

Læs om vores arbejde

FAQs
Har Danmark ikke indført Børnekonventionen og sikret børnenes rettigheder?

Nej, Danmark har kun ratificeret Børnekonventionen ikke inkorporeretden i dansk lovgivning. Det vil sige den ikke har samme status som andre love –og derfor ikke kan få forrang. At tage børnenes tav over eks. Budgetloven.  

Er normeringer virkelig et problem for børnene?

Ja det er derfor vi taler om minimumsnormeringer ikke kun normering. Dokumentar, hundredvis af personlige anekdoter. Mangler på timer og overvågning, i Norge dødsfald og vi skal også tænke ind sikkerheden. 1:3 og 1:6– Altså har de fleste en forventning til at hvis man siger der er tre 1 årige per voksen så er det sådan – men historien siger noget andet.

Er normeringstallet opgjort forkert af Dansk Statistik?

Nej, ikke hvis det tal man leder efter, ikke har noget medvarme hænder til børnene at gøre. Men hvis man derimod leder efter et retvisendetal for normeringstallene, så kan Dansk Statistik ikke bruges til noget, da deindeholder sygdom, administration og mange andre timer der ikke vedrører børnene.Det har direktør xx yy fra dansk statistik selv udtalt den YY/yy-xx

Er der ikke lige allokeret 500 millioner ekstra til normeringer fra regeringen?

Jo, og det var da en god start og vi var glade – indtil vihørte om Billundsfinten. For realiteten var at flere kommuner fjernede pengefra området, samtidig med at de øremærkede blev tilført området. I nogen kommunerblev det endda til et regnestykke er ikke var i børnenes favør. Og hvis vi skalvære helt ærlige så er det 2 milliarder der skal til for at ramme et minimum!

se alt

Tag kontakt til Børnenes bureau

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller bidrag.