Vores høringssvar til lovforslaget om øremærket barsel

Vores høringssvar til lovforslaget om øremærket barsel

Læs vores høringssvar til lovforslaget om øremærket barsel her!
Image; Janco Ferlic

Overordnet finder Børnenes bureau det udelukkende positivt, at fædre på lige fod med mødre tager orlov med deres børn, ligesom Børnenes bureau hylder, at barselsloven nu skaber større fleksibilitet for bl.a. lgtb+ familier, og at ligestilling er på dagsordenen.

Ikke desto mindre finder vi det samtidig alarmerende, at der i forbindelse med EU-lovgivningen om øremærkning ikke tages initiativ til, at spædbørns generelle tarv gøres centralt for lovgivningen.

Danmark burde som minimum indrømme danske spædbørn den tilsvarende trygge omsorg i den første levetid, som i de fleste øvrige nordiske lande, Danmark som regel sammenligner sig med: Dvs. muliggøre forlængelse af spædbørns tid med sine primære omsorgspersoner i familiens tryghed og ikke risikere at forkorte den, til fordel for spædbørns endnu tidligere institutionalisering ind i et presset dagtilbudsområde med manglende personale.

Artiklen opdateres løbende i takt med nyheder om behandlingen af lovforslaget.