Vores børnerettighedsmodel

Vores børnerettighedsmodel

Rigtig mange politiske tiltag, som rammer børneområdet direkte eller indirekte, kan i dag vedtages af Folketinget, uden at børns rettigheder inddrages. Det skal vi lave om på.

Som led i vores arbejde med inddragelse af børns rettigheder i den politiske beslutningsproces har vi konstateret en række opmærksomhedspunkter: Der bliver taget rigtig mange beslutninger på Christiansborg, og disse beslutninger - som via Folketingets vedtagelse bliver til gældende ret - anses ofte for at være alt andet end relateret til børns trivsel... Men alligevel rammer de netop børns trivsel.

Derfor har vi i Børnenes bureau skitseret en model, som giver både veletablerede og græsrods-børneaktører optimal adgang til at blive inddraget i de beslutninger, der træffes på Christiansborg. Aktørerne vil bl.a.  kunne udfordre statens initiativer og flage negative konsekvenser for børns trivsel.

Med vores model synliggøres positive effekter af at investere i børns trivsel, og modellen fremhæver, at børns trivsel generelt bør anses for en sund og langsigtet prioritering af offentlige udgifter.

Vi arbejder løbende på børnerettighedsmodellen, og vi glæder os til, at vi kan præsentere den. Vi leder også løbende efter samarbejdspartnere, så vi hører gerne fra dig og din organisation.