Anil Abildgaard

Juridisk kommentator

Anil Abildgaard er juridisk kommentator hos Børnenes bureau og bidrager med sin viden inden for børns rettigheder.  

Anil er cand.jur fra Københavns Universitet og har speciale i Børnekonventionen og daginstitutionsbarnets rettigheder. Hun har gennem sin tid på Københavns Universitet studeret menneskerettigheder, sundhedsretlige problemstillinger, herunder den fødendes rettigheder i svangreomsorgen, samt undersøgt fosterets juridiske status i sit bachelorprojekt.  

Anil ønsker at tale børnenes sag, fordi hun mener, at der på nuværende tidspunkt mangler en rettighedsbaseret tilgang i de politiske debatter. Børn har ret til at blive repræsenteret og ret til at blive anerkendt som rettighedshavere. Anil er tidligere frivillig hos Kulturkritisk Forum.

Artikler af mig