Jacob Møllemose

Organisations- fundraising- og kampagnespecialist, medstifter, frivillig og bestyrelsesmedlem

Jacob Finnbjørn Møllemose er medstifter af og sidder i bestyrelsen hos Børnenes bureau og bidrager med sin mangeårige erfaring inden for organisationsopbygning og strategisk fundraising- og kampagnerådgivning. 

Jacob er Cand.merc. Fil. fra CBS og er indehaver af ZOI Digital Benchmarking – en europæisk digital benchmarking platform, som leverer data og business intelligence på primært velgørende organisationers fundraising-performance. Herudover rådgiver Jacob i organisationsstruktur, branding og kampagneudvikling, og han afholder løbende seminarer, workshops eller er speaker. Jacob har stået bag en lang række succesfulde branding- og indsamlingskampagner i flere af de nordiske lande. Jacob har også tidligere leveret politisk kampagnerådgivning. Jacob mener bl.a. ikke, at rammerne for det personale, der arbejder med børn, er tilfredsstillende. Børns ret til et omsorgsfuldt liv, uanset hvor de er i løbet af deres dagligdag, skal håndhæves. Jacob er også frivillig redder hos Dansk Søredningsselskab.

Artikler af mig